Konsultacje na temat dworca PKP

Takie informacja powinna widnieć na czołówce strony Urzędu Miasta, ale skoro jej tam nie ma, informuję tutaj…

 

W najbliższy poniedziałek, 10 kwietnia o godz. 16:00, w Domu Kultury w Prabutach odbędą się konsultacje dotyczące przyszłości dworca kolejowego. Konsultacje czy też warsztaty kreatywne, jak nazywa to wydarzenie organizator czyli PKP.

„W przyszłym tygodniu odbędą się warsztaty kreatywne dotyczące planowanych do realizacji inwestycji dworcowych w Prabutach. Na spotkania zapraszani są wszyscy zainteresowani przyszłością dworców: pasażerowie, lokalne społeczności, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz społecznicy. Warsztaty kreatywne to pierwszy etap konsultacji społecznych, realizowany jeszcze przed przystąpieniem do prac projektowych. Podczas spotkania określone zostają jedynie ramy funkcjonalno-użytkowe inwestycji, a warsztaty prowadzone są w taki sposób, aby uczestnicy mogli swobodnie przedstawić swoje oczekiwania i uwagi. PKP S.A. będzie reprezentowana m.in. przez osoby bezpośrednio odpowiedzialne za projektowanie i realizację inwestycji.”

To informacja która ukazała się na stronie    www.kurierkolejowy.eu

Chyba warto przyjść, więc zapraszam!